خانه / آرشیو برچسب ها: نگارش نشریه ترویجی “مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

آرشیو برچسب ها: نگارش نشریه ترویجی “مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

نگارش نشریه ترویجی “مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، دکتر نادرنادری عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود با مشارکت معاونت ترویج، نشریه ترویجی “مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر” را به چاپ رساندند.لازم به ذکر است که با توجه به بازده بالای آبیاری بارانی، در صورتی که استفاده از آن ...

ادامه مطلب »