خانه / آرشیو برچسب ها: برگزاری جلسه شورای محققین با موضوع خسارت سرمازدگی باغات میوه منطقه و راهکارهای آینده در مرکز سمنان(شاهرود)

آرشیو برچسب ها: برگزاری جلسه شورای محققین با موضوع خسارت سرمازدگی باغات میوه منطقه و راهکارهای آینده در مرکز سمنان(شاهرود)

برگزاری جلسه شورای محققین با موضوع خسارت سرمازدگی باغات میوه منطقه و راهکارهای آینده در مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه شورای محققین با محوریت میزان خسارت سرمازدگی غیر مترقبه سال جاری باغات میوه منطقه و راهکارهای آینده با حضور محققین و مدرسین مرکز در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) تشکیل گردید. در ابتدا دکتر اخیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز هدف از ...

ادامه مطلب »