خانه / آرشیو برچسب ها: برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز سمنان(شاهرود)

آرشیو برچسب ها: برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز سمنان(شاهرود)

برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ با حضور اعضاء برگزار گردید. در این جلسه عملکرد آموزشی مرکز در سال گذشته توسط معاون آموزشی و روسای ادارات آموزشی (آموزش های کارکنان، بهره برداران و رسمی) ارائه گردید و سپس برنامه ریزی، بحث و ...

ادامه مطلب »