معاون آموزشی

0 مطلب
0 نظر
نام
احمد کریمی
پست سازمانی
معاون آموزشی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
زمینه فعالیت
حوزه آموزش، اداره حراست
مرتبه علمی
مدرس
ایمیل
karimi1350@gmail.com