معاون آموزشی

0 مطلب
0 نظر
نام
محمد نیکنام
پست سازمانی
مدرس
مدرک تحصیلی
كارشناس ارشد حشره شناسی(دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی)
زمینه فعالیت
تدریس - امور آموزشی
مرتبه علمی
ایمیل
mniknam1372@yahoo.com
bigtheme