خانه / کارکنان و مدیران / معاونان / معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

0 مطلب
0 نظر
نام
فرامرز فائزنیا
پست سازمانی
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد خاکشناسی
زمینه فعالیت
تدریس-تغذیه گیاهی-معاونت
مرتبه علمی
ایمیل
ffaezniya@yahoo.com