شرح وظایف

شرح وظایف اداره حراست :

۱-حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش مرکز وایستگاههای تابعه، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی 
۲- ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئیس مرکز  و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح مرکز، حسب نیاز و تشخیص 
۳- بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی حراست سازمان تحقیقات وآموزش وترویج کشاورزی
۴- همکاری باحراست سازمان جهادکشاورزی استان  ومدیریت حراست سازمان تحقیقات وآموزش وترویج کشاورزی دراجرای آئین نامه ودستورالعمل های اجرایی

۵- صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به مرکز و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز
۶- ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه و انجام امور مربوط به بایگانی واسنادمحرمانه
۷- تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای آموزشی پیشگیرانه برای مدیران و کارکنان مرکز، در زمینه های حفاظتی و اطلاعاتی