خانه / Staff and Scientific Members / معاونان / Assistant Director of Planning and Support

Assistant Director of Planning and Support

0 مطلب
0 نظر
نام
علی حجی
پست سازمانی
محقق
مدرک تحصیلی
كارشناسي ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
زمینه فعالیت
-
مرتبه علمی
-
ایمیل
mvb@re.com