خانه / نمایش پروفایل

نمایش پروفایل

نام
محمود حسن آبادی
پست سازمانی
رئیس اداره آموزش بهره برداران
مدرک تحصیلی
دکتری باغبانی گرایش میوه کاری
زمینه فعالیت
مدرس-آموزش بهره برداران
مرتبه علمی
مدرس
ایمیل
hasanabadi1351@gmail.com