خانه / نمایش پروفایل

نمایش پروفایل

0 مطلب
0 نظر
نام
نادر نادری
پست سازمانی
عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)
زمینه فعالیت
مدیریت مصرف آب در مزرعه، سیتم های آبیاری تحت فشار، روش های مختلف کم آبیاری، بهبود بهره وری آب
مرتبه علمی
استادیار پژوهش
ایمیل
Naderi7367@yahoo.com