خانه / اخبار

اخبار

تغییر سایت مرکز

با توجه به تغییر آدرس وب سایت مرکز به پورتال جدید خبرهای مرکز را از این تاریخ با آدرس جدید http://shahrood.areeo.ac.irپیگیری فرمایید. آدرس جدید(کلیک کنید)  

ادامه مطلب »

برداشت مزرعه بذری کلزا در مرکز سمنان (شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، عملیات برداشت مزرعه تولید بذر کلزای رقم زرفام در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بسطام، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود) با استفاده از دستگاه کمباین جاندیر ۹۵۵ در سوم تیرماه سال جاری انجام شد. لازم به ذکر است که امسال با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی، کاشت به موقع ...

ادامه مطلب »

برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های محصول گندم توسط مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) ، کارگاه آموزشی انتقال یافته های ارقام متحمل به شوری گندم با حضور کشاورزان ، کارشناسان پهنه و مسئولین ترویج شهرستان سمنان در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ در مزرعه آقای یوسف علی شرفیه در منطقه علی آباد قلی بیک درحومه سمنان برگزار شد. در این کارگاه ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه شورای پژوهشی در مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه شورای پژوهشی مرکز با محوریت ارزیابی عوامل محدودیت ساز کشاورزی استان با حضور محققین و مدرسین مرکز، کارشناسان جهاد کشاورزی، تشکل های کشاورزی و کشاورزان پیشرو منطقه در ۲۹ خرداد ماه سال جاری در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) تشکیل گردید. در ابتدای این جلسه دکتر دزیانیان رئیس ...

ادامه مطلب »