خانه / اخبار

اخبار

برگزاری آموزش عملی کشت گیاهان دارویی برای زنان روستایی قلعه محمد آقا و مجن توسط مدرس مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، در راستای رویکرد توسعه کشت گیاهان دارویی در منطقه، کارگاه های آموزشی کشت گیاهان دارویی برای در ۲۱ و ۲۳ آبان ماه سال جاری با شرکت ۵۰ نفر زنان روستایی قلعه محمد آقا و مجن برگزار گردید. در این کارگاه های آموزشی آقای دکتر باباخانزاده مدرس دوره ...

ادامه مطلب »

نگارش نشریه ترویجی با عنوان ” آبیاری قطره‌ای تیپ در زراعت سورگوم” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، نشریه ترویجی” آبیاری قطره‌ای تیپ در زراعت سورگوم علوفه‌ای”  نگارش آقای دکتر سیدحسن موسوی فضل عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، که با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش تهیه شده ...

ادامه مطلب »

برگزاری آموزش عملی کشت گیاهان دارویی برای زنان روستایی کلاته خیج و کلامو توسط مدرسین مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، در راستای رویکرد توسعه کشت گیاهان دارویی در منطقه، دو کارگاه آموزشی کشت گیاهان دارویی برای زنان روستایی کلاته خیج و کلامو در ۱۴ آبان ماه سال جاری برگزار گردید. آقایان دکتر حسن آبادی و دکتر باباخانزاده مدرسین این کارگاه ها بودند.

ادامه مطلب »

ارائه مقاله و سخنرانی عضو هیات علمی مرکز در همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی در دهم و یازدهم آبان ماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این همایش ملی دکتر احمد دزیانیان عضو هیات علمی مرکز با ارائه مقاله به صورت سخنرانی تحت عنوان“تاثیر مواد افزودنی در افزایش ...

ادامه مطلب »
bigtheme