خانه / ایستگاه های تحقیقاتی / گرمسار / معرفی، اهداف، وظائف

معرفی، اهداف، وظائف

ایستگاه تحقیقات گرمسار

این ایستگاه تحقیقاتی به منظور برطرف نمودن نیازهای تحقیقاتی مناطق جنوبی استان در خصوص محصولات زراعی  و باغی مهم منطقه از جمله پنبه، خربزه و باغات میوه در منطقه داور آباد شهرستان گرمسار تاسیس گردیده است.

 

اهم وظایف و فعالیتهای تحقیقاتی ایستگاه:

مطالعه در خصوص شناسایی آفات، بیماری­ها و علف­های هرز محصولات زراعی و باغی عمده در منطقه و اجرای طرح­های تحقیقاتی به منظور تعیین مؤثرترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها

تحقیقات در زمینهی به زراعی محصولات زراعی مهم منطقه از جمله پنبه و خربزه

تحقیقات در زمینه تعیین نیاز آبی و تغذیه ای محصولات مهم زراعی و باغی منطقه