خانه / ایستگاه های تحقیقاتی / دامغان / پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی

ردیف عنوان  پروژه شماره مصوب پروژه مجری مسئول/ مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ جداسازی گونه های تریکودرما از مناطق مهم پسته کاری کشور و تأثیر آنها روی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته   مهدی محمدی مقدم ۱۳۸۹ ۱۳۹۲
۲ شناسایی و پراکنش گونه های فیتوفترا عامل بیماری گموز پسته و تعیین درصد آلودگی آن در مناطق پسته کاری استان سمنان   مهدی محمدی مقدم ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
۳ مدیریت جمعیت استرینهای توکسین زای قارچ Aspergillus flavus در مناطق مهم پسته کاری کشور   مهدی محمدی مقدم ۱۳۸۸ ۱۳۸۹
۴ بررسی امکان استفاده از امواج اولتراسونیک جهت بهبود خصوصیات کیفی پسته فرآوری شده و کاهش آلودگی محصولات پسته Aspergillus flavus و آفلاتوکسین B1   سینا راد ۱۳۸۸ ۱۳۹۰
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰