خانه / ایستگاه های تحقیقاتی / دامغان / معرفی، اهداف، وظائف

معرفی، اهداف، وظائف

ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

ایستگاه تحقیقات پسته دامغان پس از تصویب تأسیس آن در سال ۱۳۶۸ توسط سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی از سال ۱۳۷۲ با جذب کادر فنی و کارشناسی آغاز به کار نمود. استان سمنان با دارا بودن ۱۴۲۰۰  هکتار باغ پسته در ردیف پنج استان برتر تولید پسته کشور می­باشد. مهم­ترین ارقام پسته در استان، شاه­پسند، عباسعلی، خنجری، اکبری و احمدآقایی می­باشند. بیشتر بودن میانگین عملکرد تولید استان از میانگین کشور نشان از وجود شرایط خاص پتانسیل استان برای توسعه کشت و تولید این محصول دارد. قدمت کشت پسته در منطقه دامغان و سایر مناطق استان و اهمیت جایگاه اقتصادی این محصول مهم و استراتژیک برای کشور، ضرورت تأسیس ایستگاه تحقیقات پسته را در منطقه مستعد دامغان فراهم نمود، تا به تحقیق و بررسی عوامل و موانع توسعه تولید و فرآوری این محصول مهم بپردازد.

اهم وظایف و فعالیتهای تحقیقاتی ایستگاه:

مطالعه در خصوص شناسایی آفات، بیماری­ها و علف­های هرز باغات پسته استان و اجرای طرح­های تحقیقاتی به منظور تعیین مؤثرترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها

شناسایی، انتخاب و اصلاح ارقام پسته منطقه به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی.

بررسی پایه­های مختلف به منظور شناسایی پایه­های مقاوم به آفات، بیماری­ها و تنش­های محیطی.

مشخص نمودن ارقام تلقیح کننده مناسب با طول دوره گل­دهی طولانی در سطح استان.

تحقیقات در زمینه تعیین نیاز آبی، بهترین روش آبیاری در باغات پسته و نعیین نیاز غذایی پسته.

تحقیقات مرتبط با عملیات فرآوری و بسته ­بندی پسته

 

اهم یافتهای تحقیقاتی ایستگاه:

تولید و عرضه نهال پیوندی ریشه افشان پسته در طول یک فصل رویشی متناسب با روش آبیاری تحت فشار قطره­ای و بابلر

شناسایی و تعیین ارقام پسته اهلی مقاوم به قارچ Aspergillus flavus  و تولید آفلاتوکسین.

تعیین میزان مقاومت ارقام پسته اهلی به نماتود مولد غده ریشه.

احداث کلکسیون کولتیوارهای تجاری نر و ماده پسته در ایستگاه به منظور ارزیابی آنها (۵۰ کولتیوار نر و ۲۱ کولتیوار ماده)