خانه / مرکز رشد / شرکت های تحت پوشش

شرکت های تحت پوشش

شرکت ها و هسته های فناورمستقردر مرکز رشد

تصاویر شرکت ها

نام شرکت یا هسته فناورمدیرعاملعنوان ایده
نوین فناوران گیان شاهوارسید  علیرضا حسینیتولید نشا بصورت عمودی
کشت بافت گیاه افزاعذرا عربتولید نهال کشت بافتی
ارمغان زیست سبز اندیشاناسماعیل  باباخانزادهاسپری آفت کش گیاهی
هسته فناور اکوآپونیکسینا رزازانتولید سبزی و گیاه به روش آکوآپونیک
هسته فناور تولید قارچ داروییخانم رشیدیپرورش قارچ دارویی