خانه / اخبار (برگه 74)

اخبار

برگزاری جلسه شورای محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود )

جلسه شورای محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود )تشکیل شد . جلسه شورای محققان مرکز با حضور کلیه اعضای هیئت علمی و محققین مرکز و ایستگاههای تابعه در روز چهارشنبه  مورخه نهم آذر ماه در سالن اجتماعات  مرکز تشکیل شد. دراین جلسه ضمن طرح  مسائل جاری مرکز در خصوص انتشار ویژه نامه پژوهشی مرکز در قالب فصل نامه مورد ...

ادامه مطلب »

Meeting scientific presentations Semnan province Agricultural Research Center (Anymore)

The second session of scientific presentations agricultural research center of Semnan province (anymore) in the second half of this year, the ninth of December in the auditorium of the center was established. In this session, Dr. Hokmabadi Mrkzskhnrany their scientific faculty member with the theme ” spring chill control practical methods Gardens”  were given . At first they express the ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه سخنرانی علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

جلسه دومین سخنرانی علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود) در شش ماهه دوم سال جاری در تاریخ نهم آذر ماه در محل سالن اجتماعات مرکز تشکیل شد. دراین جلسه آقای دکتر حکم آبادی عضو هیئت علمی مرکزسخنرانی علمی خود را با موضوع “ بررسی روشهای عملی کنترل سرمای بهاره باغات ”  ایراد نمودند. در ابتدا ایشان به بیان  دستاوردهای ...

ادامه مطلب »

The conference held on the occasion of Research Week transfer of research findings Agricultural Research Center anymore

Art Research Center ykrwz·h transfer yạfthhạy amplified HS Semnan (drupal) with presence in history Sunday 27/9/90 Dep Jihad Semnan OIC architect Mousavi, assistants and managers Nizhny Jihad, Jihad Managers kạrshnạsạn mdyrythạy shhrstạnhạy lk, Damghan, lasjerd, Semnan, drupal and Miami and also Dabiraan Spectrums kshạwrzạn HS and training center on site gym Jihad drupal on Assemblies atmosphere. H 9 GMA sessions ...

ادامه مطلب »