خانه / اخبار (برگه 73)

اخبار

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود)

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود) با شروع فصل پائیزجلسه سخنرانی های علمی شش ماهه دوم سال جاری  درمرکز آغاز گردید.    اولین جلسه در مورخه ۱۳/۷/۹۰  با حضور مدعوین در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات کشاورزی برگزار شد.  در این جلسه آقای مهندس مرتضوی محقق ایستگاه تحقیقات پسته دامغان سخنرانی خود با عنوان””بومی سازی  آبیاری قطره ای در ...

ادامه مطلب »

Committee for Strategic Agricultural Research Center in Semnan province (anymore)

Strategic Committee on Agricultural Research Center of Semnan province (anymore) to provide application solutions to increase productivity, improve the quantity and quality of demand-driven research and optimization of technical and administrative center was established and the first meeting of the Committee dated 17/6 / 90 center was held in the conference hall.

ادامه مطلب »

The Celebration of Eid Al Fitr and Government Week

On the occasion of Eid al-Fitr and symmetry of the week the number of employees activist government agricultural research center of Semnan province (anymore) were honored.and the application of research results by farmers and agricultural producers. Adds the event to Mr. Farhad Abedi, Ali Reza Khani, Gholam Reza Ameri, Ali Akbar Instead Abadian, Mohammad Mehdi Mohammad Khani and Shani Hamid ...

ادامه مطلب »