خانه / اخبار (برگه 5)

اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی بهره برداران با عنوان ” هرس عملی درختان میوه ” در روستای میقان توسط مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)،کارگاه آموزشی هرس عملی درختان میوه در روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۷ با همکاری نظام صنفی کشاورزی شهرستان شاهرود با شرکت ۲۴ نفر از باغداران روستای میقان شاهرود در باغ یکی از کشاورزان با تدریس دکتر حسن آبادی مدرس مرکز برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه باغداران ...

ادامه مطلب »

برگزاری دوره آموزشی بهره برداران با عنوان ” هرس درختان میوه ” در روستای سعد آباد توسط مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، دوره آموزشی بهره برداران با عنوان هرس درختان میوه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال جاری با همکاری نظام صنفی کشاورزی شهرستان شاهرود با حضور ۴۱ نفر از کشاورزان و باغداران منطقه زیراستاق شاهرود در روستای سعدآباد شاهرود بصورت عملی برگزار شد. در این کارگاه آموزشی ...

ادامه مطلب »

برگزاری دوره آموزشی بهره برداران با عنوان ” هرس درختان میوه ” در منطقه مجن توسط مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، دوره آموزشی بهره برداران با عنوان هرس درختان میوه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال جاری با همکاری نظام صنفی کشاورزی شهرستان شاهرود با حضور ۹۰ نفر از باغداران در منطقه مجن شاهرود بصورت عملی برگزار شد. در این کارگاه آموزشی یکروزه که مدرس آن آقای ...

ادامه مطلب »