خانه / بخش های تحقیقاتی / زراعی و باغی / زراعی و باغی “معرفی، اهداف، وظائف”

زراعی و باغی “معرفی، اهداف، وظائف”

بخش تحقیقات زراعی و باغی 

بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان از سال ۱۳۴۹ با تاسیس ایستگاه باغبانی شاهرود (بسطام) فعالیت خود را آغاز کرد. این بخش در حدود چهار دهه فعالیت تحقیقاتی در زمینه محصولات زراعی و باغی نقش اساسی و تعیین کننده در افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی استان سمنان داشته است.

 

اهداف و وظایف

–     طراحی و اجرای تحقیقات در زمینه حل مسایل و مشکلات کشاورزی در قالب طرحهای به زراعی و به نژادی

–     ارزیابی سازگاری و معرفی ارقام برتر محصولات زراعی و باغبی  در مناطق مختلف اکو لوژیکی استان

–     بررسی و معرفی  ارقام  متحمل به تنشهای محیطی  شامل شوری، خشکی، سرما و …  در استان

–     بررسی مد یریت  به  زراعی  محصولات زراعی و باغی  به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی 

–     بررسی امکان استفاده از گیاهان جدید، سیستمهای نوین زراعی،  زراعت ارگانیک 

–     جمع آوری، نگهداری  و احیاء  ذخایر توارث  کیاهی محصولات باغی (کلکسیون )، زراعی و اجداد وحشی آنها

–     تهیه هسته های اولیه و پرورش انواع بذور محصولات زراعی مورد نیاز استان و کشور

–     ایجاد  باغ مادری  به منظور، تولید  و توزیع  پیوندک ارقام برتر محصولات باغی

 

محورهای تحقیقاتی

محصولات باغی:

–     هسته دار ها: زردآلو، گیلاس، هلو و شلیل      

–     میوه های خشک: بادام و گردو

–     میوه های ریز: انگور

محصولات زراعی:

–     غلات

–     دانه های روغنی

–     سبزی و صیفی  و  سیب زمینی

–     ژنتیک و ذخایر توارث گیاهی

–     ذرت و گیاهان علوفه ای

 

اهم یافته ها و فعالیتها

محصولات باغی:

–     معرفی ارقام برتر  بادام دیرگل  برای مناطق با سرمای دیر رس بهاره

–     معرفی ارقام  زرد الو پر محصول و با کیفیت بالا

–     معرفی ارقام  با قابلیت بالا در  استحصال برگه زرد آلو(رقم نصیری ) 

–     معرفی ارقام متحمل به سرمای دیررس بهاره (کولتیوار جهانگیری و خیبه ای ) 

–     دستیابی به کلونهای امید بخش گردو

–     ایجاد کلکسیونهای  غنی محصولات مختلف  باغی شامل زرد آلو،گردو، انگور، بادام و..

–     تولید نهالهای اصلاح شده ارقام مختلف محصولات باغی  و توزیع آن بین باغداران استان

 

 

محصولات زراعی:

–     معرفی بیش از ۱۵ رقم  جدید پر محصول گندم و جو  طی ده سال گذشته  در سطح استان 

–     مشارکت در تولید و  معرفی سورگوم  رقم پگاه در سطح  ملی و منطقه ای

–     مشارکت در تولید و  معرفی ارقام آفتابگردان، گندم و جو  سطح  ملی

–     جمع آوری ذخایر توارث  گیاهی محصولات زراعی و اجداد وحشی آنها شامل یونجه، شبدر، گندم، جو، آژیلوپس، محصولات سبزی و صیفی (کدو، خربزه، گوجه  و ..) کتان و ..

–     تولید و تکثیر هسته های اولیه بذور ارقام  گندم و جو  به منظور تامین بذر مورد نیاز زارعین استان