خانه / بخش های تحقیقاتی / ثبت و گواهی بذر و نهال / ثبت و گواهی بذر و نهال “معرفی، اهداف، وظائف”

ثبت و گواهی بذر و نهال “معرفی، اهداف، وظائف”

واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

بذر و نهال مظهر تجلی دستاوردهای پژوهش های به نژادی و مهمترین نهاده تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود، از این رو نقشی بنیادین در توسعه کشاورزی نوین عهده دار است. بذر و نهال سالم، اصیل و با کیفیت عامل تعیین کننده در جهت بهره وری مناسب و مطلوب از منابع تولید و دستیابی به امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور می باشد. بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال همزمان با تأسیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در سال ۱۳۸۲ تشکیل گردیده و موظف است که علاوه بر ثبت ارقام گیاهی و حمایت از حقوق به نژادگران، امر کنترل و گواهی بذر و نهال در استان را ساماندهی نماید.

 

اهداف و وظایف

ساماندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال جهت نیل به تولید و عرضه بذر و نهال با کیفیت و سالم.

– نظارت دقیق و مستمر بر مزارع تولید بذر، باغهای مادری تولید پیوندک و نهالستان های تولید نهال

– کنترل و صدور گواهی سلامت و کیفیت بذر و نهال تولیدی در استان

– کنترل مستمر بذور انباری سطح استان و تعیین کیفیت آنها برای توزیع سالانه

– ارائه توصیه های فنی به کارشناسان شرکت های خصوصی تولید کننده بذر و نهال

– پیگیری مصوبات کمیته نهال و بذر استان

– تدوین استانداردهای بذر و نهال

– صدور مجوز تولید بذر و نهال برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط

 – همکاری علمی با تولیدکنندگان به منظور ارتقای کمی و کیفی تولید نهال و بذر در استان

– همکاری با موسسه و سایر بخشهای مرکز تحقیقات در اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط با بهپروری بذر و نهال