خانه / بخش های تحقیقاتی / فنی و مهندسی / فنی و مهندسی “پرسنل”

فنی و مهندسی “پرسنل”

0 مطلب
0 نظر
نام
علیرضا توکلی
پست سازمانی
عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی
دكتري آبياري و زهكشي
زمینه فعالیت
مديريت مصرف آب
مرتبه علمی
دانشیار پایه 25
ایمیل
art.tavakoli@gmail.com
0 مطلب
0 نظر
نام
سید حمید حسینی
پست سازمانی
تکنسین
مدرک تحصیلی
کاردانی
زمینه فعالیت
صنایع غذایی
مرتبه علمی
-
ایمیل
m@M.maq
نام
سید حسن موسوی فضل
پست سازمانی
مسئول بخش تحقیقات فنی مهندسی
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)
زمینه فعالیت
علوم آب،آبياري تحت فشار،نیاز آبی گیاهان،زمین آمار
مرتبه علمی
استادیار پژوهش
ایمیل
HMOUSAVIFAZL@Yahoo.com
0 مطلب
0 نظر
نام
نادر نادری
پست سازمانی
عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)
زمینه فعالیت
مدیریت مصرف آب در مزرعه، سیتم های آبیاری تحت فشار، روش های مختلف کم آبیاری، بهبود بهره وری آب
مرتبه علمی
استادیار پژوهش
ایمیل
Naderi7367@yahoo.com
نام
زین العابدین امید مهر
پست سازمانی
عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی
كارشناسي ارشد ماشين آلات كشاورزي
زمینه فعالیت
ماشین آلات کشاورزی
مرتبه علمی
مربی پژوهش
ایمیل
Zshamabadi@yahoo.com
0 مطلب
0 نظر
نام
سینا راد
پست سازمانی
محقق ايستگاه تحقيقات پسته دامغان
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
زمینه فعالیت
صنایع غذایی
مرتبه علمی
ایمیل
Sinarad4@yahoo.com
نام
سید حمید رضا ضیاء الحق
پست سازمانی
عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی
دکتری صنايع غذايي
زمینه فعالیت
صنایع غذایی
مرتبه علمی
استادیار پژوهش
ایمیل
Hziaolhagh@gmail.com