خانه / بخش های تحقیقاتی / فنی و مهندسی / فنی و مهندسی “معرفی، اهداف، وظائف”

فنی و مهندسی “معرفی، اهداف، وظائف”

معرفی بخش:

 این بخش  از سال ۱۳۷۸ رسماً فعالیت خود را با ۳ واحد تحقیقاتی در زمینه ی مهندسی ماشین های کشاورزی، مهندسی علوم و صنایع غذایی و مهندسی آبیاری آغاز کرد.

این بخش تا پایان سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۶ فقره پروژه ی تحقیقاتی خاتمه یافته و ۶ پروژه در دست اجرا داشته است. این بخش دارای ۴ نفر عضو هیئت علمی، ۱ نفر کارشناس ارشد و ۱ نفر کارشناس تحقیقاتی می باشد.

 

 اهداف  و وظائف بخش تحقیقات فنی و مهندسی

شناخت و دستیابی به تکنولوژی های مطلوب پس از برداشت و روشهای مناسب نگهداری و تبدیل فرآورده های کشاورزی به منظور حفظ خواص کیفی و ارتقای ارزش افزوده

 بررسی و تعیین عوامل موثر در ایجاد و افزایش ضایعات و ارائه راهکارهای علمی و فنی جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

 استفاده بهینه از باقیمانده های گیاهی و ضایعات محصولات کشاورزی و تبدیل آن به فرآورده های قابل مصرف در بخش کشاورزی و صنعت

 بررسی جامع مسائل و مشکلات سامانه‌های آبیاری و زهکشی.

بررسی و ارزیابی مسائل فنی و مدیریت بهره برداری و نگه داری سامانه‌‌های آبیاری و زهکشی در سطح کشور.

 بررسی و ارزیابی مسائل فنی و مدیریتی روش­های آبیاری سطحی در کشور.

 تحقیق در جهت افزایش کارایی مصرف آب محصولات کشاورزی در انواع روش­های آبیاری سطحی.

 تعیین حد بهینه کم آبیاری محصولات زراعی و باغی.

مدیریت استفاده بهینه از آبهای نامتعارف نظیر فاضلاب و پساب تصفیه شده آن، آب شور و زه آبهای کشاورزی در آبیاری محصولات زراعی و باغی.

روش­های حفظ و ذخیره رطوبت در خاک وجلوگیری از تبخیر سطحی.

 بررسی و مطالعه در زمینه‌ی عملیات کاشت، داشت و برداشت دانه‌های روغنی

 مطالعه در زمینه‌ی اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر عملکرد محصولات دیم

 مطالعه در زمینه‌ی مبارزه با علف‌های هرز در محصولات زراعی و باغی

 مطالعه و تحقیق در زمینه‌ی عملیات خاک‌ورزی و کاشت محصول در شرایط خاک‌های شور

 بررسی شیوه‌های خاکورزی موجود و ارائه‌ی روش‌های اصلاح آن در محصولات زراعی

 

اهم یافته‌های تحقیقاتی

 بررسی سازگاری سیستم آبیاری تحت فشار تیپ tape) ) و تاثیر آب  و کود ازت  بر عملکرد  و خصوصیات کیفی گوجه فرنگی

مقایسه سیستم‌های آبیاری تحت فشار ( قطره‌ای – میکرو جت – بابلر) در باغات زرد آلو

ارزیابی قطره چکانهای ساخت داخل برای روشهای آبیاری قطره‌ای

کاربرد آب‌های  نامتعارف در روش آبیاری  تحت فشار (قطره‌ای)

اثر تنش‌های آبی در مراحل مختلف رشد گوجه فرنگی

نقش آب و کود ازت بر عملکرد وکیفیت و بیماریهای سیب زمینی

 بهینه کردن روش خشک کردن قطعات سیب زمینی

تعیین ضرایب مکانیزاسیون در عملیات خاک ورزی منطقه شاهرود

تعیین مراحل رشد حساس به تنش‌های آبی در محصول گوجه فرنگی

تعیین عملکرد فنی و اقتصادی سیستم‌های آبیاری بارانی در استان سمنان

مشخص نمودن مشکلات موجود در بهره‌برداری از قنوات و ارائه راه‌حلهای مناسب

بررسی وضعیت آبیاری و کارآیی مصرف آب در اراضی پایین دست قنوات

اثر مقادیر آب و کود ازت و آرایش سیستم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی در روش آبیاری تیپ

بررسی آبیاری جویچه‌ای یک درمیان در مراحل مختلف رشد سیب زمینی