خانه / آزمایشگاهها / صنایع غذایی

صنایع غذایی

آزمایشگاه صنایع غذایی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان ( شاهرود ) به طور رسمی از سال تأسیس ۱۳۸۸ شروع به کار نموده است . با توجه به امکانات موجود ، انجام آزمایشاتی نظیر تعیین درصد روغن ، درصد قند ، درصد رطوبت ، درصد ماده خشک ، کشت میکروبی ، اسیدیته ، اندازه گیری رنگ ، اندازه گیری تخلخل ، اندازه گیری وزن مخصوص ، اندازه گیری PH ، تعیین ویژگی های کیفی روغن و … امکان پذیر می باشد .