خانه / آزمایشگاهها / خاک و آب

خاک و آب

آزمایشگاه بخش تحقیقات خاک و آب از سال ۱۳۶۸ با هدف آنالیز نمونه های آب ، خاک و گیاه پروژه های تحقیقاتی بخش تأسیس شد . در این آزمایشات فیزیکی و شیمیای روی نمونه های آب و خاک و گیاه قابل انجام می باشد .