خانه / آزمایشگاهها / بیماری های گیاهی

بیماری های گیاهی

این آزمایشگاه همزمان با اجرای پروه های تحقیقاتی در زمینه بیماریهای گیاهی راه اندازی گردید و در حال حاضر با در نظر گرفتن امکانات موجود کارهای آزمایشگاهی از قبیل شناسایی عوامل بیماری زای قارچی محصولات زراعی و باغی تا حد گونه ، نماندی و باکتریایی در حد جنس ، بیماری های ویروسی و میکوپلاسمایی و هنچنین اجراء پروژه های کنترل بیولوژیک برخی از بیماری های قارچی محصولات زراعی و بررسی کنترل برخی از بیماری ها از طریق استفاده از عصاره های طبیعی فرمولاسیون شده گیاهان امکان پذیر می باشد.