خانه / آزمایشگاهها / علفهای هرز

علفهای هرز

این آزمایشگاه از سال ۱۳۷۹ و در راستای اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه علف های هرز در این مرکز تأسیس گردید . در این آزمایشگاه علاوه بر اندازه گیری های مربوط به علف های هرز ، آماده سازی و تهیه نمونه های خشک شده علف های هرز برای نگهداری در هر باریوم ، نگهداری بذور علف های هرز غالب مزارع و باغات استان و انجام آزمایشاتی نظیر بررسی وضعیت جوانه زنی و خواب بذور علف های هرز نیز انجام می شود .