خانه / معرفی مرکز

معرفی مرکز

تاریخچه مرکز

با مطالعاتی که توسط وزارت کشاورزی در دهه‌های گذشته انجام شد، مناطقی در سطح کشور برای تاسیس ایستگاههای تحقیقاتی در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۴۲ مکان فعلی (کیلومتر ۳ جاده شاهرود – بسطام) به عنوان ایستگاه تحقیقات باغبانی مطرح و پس از فراهم شدن مقدمات در سال ۱۳۴۹ رسما فعالیت خود را با هدف تحقیق در زمینه محصولات باغی و زراعی آغاز کرد. به تدریج کارهای زیربنایی نظیر احداث ساختمان، انبار، حفر چندین حلقه چاه آب و ماشین آلات کشاورزی انجام شد به طوریکه در سال ۱۳۶۷ با ایجاد چهار بخش تحقیقاتی ( اصلاح و تهیه نهال و بذر، خاک و آب، منابع طبیعی و آفات و بیماریهای گیاهی ) به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان  (شاهرود) تبدیل شد، و پس از آن ایستگاه‌ های تحقیقات کشاورزی میامی، گرمسار و تحقیقات پسته دامغان ایجاد و فعالیتهای خود را آغاز نمودند.در سال ۱۳۹۴ این مرکز با مرکز آموزش ادغام و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) تبدیل شد

موقعیت و وسعت استان سمنان

استان سمنان با داشتن ۷  شهرستان ( سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار،میامی، مهدیشهر و آرادان ) دارای  مساحتی معادل ۹۰۷۷۲ کیلو متر مربع می باشد . استان سمنان از طرف شمال به استان گلستان و مازندران از جنوب به استان اصفهان  ،قم ،یزد؛ از شرق به استان خراسان  شمالی و رضوی و از مغرب به استان تهران محدود بوده و مرکز آن شهر سمنان می باشد. این استان دارای تنوع وسیع اکولوژیکی است .

شهرستان شاهرود با وسعت ۵۲۰۰۰ کیلو متر مربع به عنوان پهناورترین  شهرستان در استان و در کشور   می باشد . حدود ۴/۵۴ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می دهد . این شهرستان در محل برخورد چند اکوسیستم مختلف قرار گرفته است .وجود این اقلیمها باعث شده است که در شمال شهرستان یخچال دائمی و جنگلهای همیشه سبز مشاهده گردد و در جنوب شهرستان نخیلات خرما وجود داشته باشد. بدین ترتیب طبیعت بستر تحقیقاتی مناسبی برای تمام محصولات باغی سردسیری ، نیمه سردسیری و معتدل پدید آورده است . به همین دلیل در گذشته های نه چندان دور این مرکز یکی از کاندیداهای جدی ایجاد انستیتو ملی باغبانی بوده است . در این شهرستان اقلیم‌های آب و هوایی مختلف به شرح ذیل شناسایی شده است.

•        اقلیم سرد و مرطوب درخوش ییلاق

•        اقلیم معتدله نیمه سرد سیری دردشت بسطام

•        اقلیم نیمه خشک و نیمه گرمسیری  درحومه

•        اقلیم گرم و نیمه خشک در میامی

•        اقلیم گرم و خشک در طرود

•        اقلیم معتدل سرد مرطوب در کالپوش

•        اقلیم سرد و نیمه مرطوب در تاش و مجن

 

بخش ها و ایستگاه‌های تحقیقاتی موجود 

۱- بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

۲- بخش تحقیقات خاک و آب

۳- بخش تحقیقات  فنی و مهندسی

۴- بخش تحقیقات گیاهپزشکی

۵- واحد استانی ثبت وگواهی بذر و نهال

۶- ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

۷- ایستگاه تحقیقات کشاورزی میامی

۸- ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرمسار

اهداف و وظایف

– طراحی و اجرای تحقیقات جامع و راهبردی در زمینه حل  مسایل و مشکلات کشاورزی  در قالب طرح‌‍‌های به زراعی و به نژادی

– ارزیابی سازگاری و معرفی ارقام برتر محصولات زراعی و باغی در مناطق مختلف اکولوژیکی استان  

– بررسی و معرفی  ارقام  متحمل به تنشهای محیطی  شامل شوری، خشکی، سرما و …  در استان

– بررسی مد یریت  به  زراعی  محصولات زراعی و باغی  به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی 

– جمع آوری، نگهداری  و احیاء  ذخایر توارث  گیاهی محصولات باغی (کلکسیون )، زراعی و اجداد وحشی

– تهیه هسته‌های اولیه و پرورش انواع بذور محصولات زراعی مورد نیاز استان و کشور

– ایجاد  باغ مادری  به منظور، تولید  و توزیع  پیوندک ارقام برتر محصولات باغی  

– تحقیقات در خصوص روش های آبیاری سطحی و تحت فشار و شناخت لوازم و تجهیزات مورد نیاز

– ارزیابی کلیه وسایل و لوازم و دستگاه های آبیاری با هدف تعیین مشخصات فنی و شرایط کاربرد

– تعیین نیاز آبی باغات و محصولات  زراعی

– مطالعه و تحقیق بر روی انبارداری، فرآیند، فرمولاسیون، بسته بندی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، کنترل آلودگی میکروبی و افزایش زمان ماندگاری محصولات و مواد غذایی، بهینه سازی فرآیندهای حمل و نقل و نگهداری و روش های مناسب قرنطینه محصولات تازه و خشک

–  تحقیق در زمینه عملیات خاک ورزی و مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی

– بررسی کارایی ماشین های کاشت، داشت و برداشت

– تحقیق بر روی تاکسونومی و بیواکولوژی آفات، بیماریها و علفهای هرز محصولات زراعی و باغی

– بررسی روشهای مبارزه در چارچوب مدیریت تلفیقی و تاکید بر روشهای غیر شیمیایی با لحاظ نمودن کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست در جهت کنترل عوامل خسارت زا

– بررسی کارایی و معرفی آفت کشهای جدید جهت کنترل عوامل خسارتزا

– بررسی تاثیر عصاره های گیاهی  و عوامل بیوکنترل در کنترل عوامل قارچی خاکزاد و هوازاد سیب زمینی

– شناسایی و طبقه بندی خاکها و ارزیابی اراضی استان.

– انجام تحقیقات در زمینه حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و ارائه روشهای مناسب برای حفاظت مواد آلی خاک و جلوگیری از کاهش آن.

– انجام آزمایش‌های تجزیه فیزیکی، شیمیایی نمونه های آب، خاک و گیاه و انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی استان.

– نظارت و کنترل نهالستان‌های تولید نهال استان از مرحله کاشت بذر تا مرحله لیبل‌گذاری و فروش

– نظارت و کنترل مزارع تولید بذر دانه های روغنی شامل پنبه- آفتابگردان و سایر محصولات

– نظارت و کنترل مزارع تولید بذر یونجه و سایر محصولات گیاهان علوفه‌ای شامل سورگوم – یونجه و سایر محصولات

– انجام آزمایشات خلوص فیزیکی – قوه نامیه و رطوبت کلیه بذور تولیدی استان

– نظارت بر فرآوری کلیه بذور تولیدی شامل بوجاری، ضد عفونی، کیسه گیری و نصب اتیکت

-اجرای آموزش به بهره برداران بخش کشاورزی
-اجرای آموزش جهت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
-اجرای آموزشهای رسمی شامل:
آموزش دانشجویی
آموزش دانش آموزی(کاردانش،فنی و حرفه ای)

مهمترین دستاوردهای مرکز

  • معرفی ارقام پرمحصول محصولات باغی شامل :

          بادام دیرگل

          معرفی زردآلوی متحمل به سرما رقم جهانگیری

  • مشارکت در معرفی ارقام پرمحصول زراعی شامل گندم، جو، سورگوم وآفتابگردان
  • چگونگی مدیریت بهینه مصرف کود شیمیایی در اراضی زراعی استان
  • شناسایی آفات، بیماریها، و علفهای هرز در محصولات زراعی و باغی  پسته و روشهای مبارزه تولید – تولید حشره کش باکولوویروس برای مبارزه بیولوژیک با بید سیب زمینی
  • کاربرد سیستم های آبیاری تحت فشار در محصولات سبزی و صیفی