خانه / اخبار / کشت پایلوت گل محمدی در منطقه مجن شهرستان شاهرود

کشت پایلوت گل محمدی در منطقه مجن شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز ،در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زنان روستایی، کشت پایلوت گل محمدی با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود در دوشنبه ۲۱ فروردین ماه سال جاری در بخش مجن شهرستان شاهرود انجام شد. مدرس مرکز آقای دکتر باباخانزاده بر مراحل این کشت نظارت نمودند.