خانه / اخبار / کشت پایلوت گل محمدی در منطقه مجن شهرستان شاهرود

کشت پایلوت گل محمدی در منطقه مجن شهرستان شاهرود