خانه / اخبار / چاپ نشریه ترویجی با عنوان ” آبیاری قطره ای نواری در زراعت سورگوم علوفه ای” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

چاپ نشریه ترویجی با عنوان ” آبیاری قطره ای نواری در زراعت سورگوم علوفه ای” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، نشریه ترویجی” آبیاری قطره ­ای نواری در زراعت  سورگوم علوفه­ ای ”  نگارش دکتر سیدحسن موسوی فضل عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، که با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش تهیه شده است، در ۲۵۰۰ نسخه توسط انتشارات نشر آموزش کشاورزی منتشر شد. در این نشریه، ضمن معرفی سورگوم، مزایای سورگوم علوفه­ ای نسبت به ذرت علوفه­ ای، روش­های آبیاری در زراعت سورگوم، روش آبیاری قطره ­ای نواری در سورگوم، آب مورد نیاز،  اثر آب و کود پتاسیم بر عملکرد علوفه و توصیه­ های ترویجی سورگوم علوفه­ ای شرح داده شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*