خانه / اخبار / پایش سرمازدگی غلات در منطقه میامی با مشارکت مرکز سمنان(شاهرود)

پایش سرمازدگی غلات در منطقه میامی با مشارکت مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، با توجه کاهش شدید دما در منطقه حومه شهرستان میامی در تاریخهای ۴ و ۵ اردیبهشت ماه و سرمازدگی غلات منطقه، به منظور بررسی خسارت سرما اکیپی متشکل از نمایندگان بیمه بانک کشاورزی ، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی ، کارشناسان پهنه و دکتر علیرضا محمدی مسئول غلات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) در ۲۳ ازدیبهشت ماه سال جاری مزارع غلات در منطقه را بازدید نمودند. در این بازدید علائم سرما زدگی شامل کلروز برگ ، سوختگی نوک برگها ، عقیم شدن گلچه ها وتشکیل ریشک و سنبله های سفید شده همچنین گلومها ظاهر آبکشیده و زرد رنگ  مشاهده شد و در مناطق پست شدت خسارت بسیار شدید بود بطوریکه سرما موجب عقیمی دانه گرده و عدم تلقیح شده و سنبله ها قسمتی یا به طور کامل فاقد دانه بودند. بررسیهای اولیه در مناطق مختلف نشان داد که سرما ۱۰ تا بیش از ۵۰ درصد به محصول گندم خسارت وارد کرد ولی برآورد دقیق خسارت نیازمند ادامه رشد گیاه و بررسی مجدد آن می باشد .

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*