خانه / اخبار / مشکلات در برداشت دانه روغنی کلزا مهم‌ترین عامل عدم توسعه کاشت در استان سمنان

مشکلات در برداشت دانه روغنی کلزا مهم‌ترین عامل عدم توسعه کاشت در استان سمنان