خانه / اخبار / مشکلات در برداشت دانه روغنی کلزا مهم‌ترین عامل عدم توسعه کاشت در استان سمنان

مشکلات در برداشت دانه روغنی کلزا مهم‌ترین عامل عدم توسعه کاشت در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی مرکز، پیرو تفاهم‌نامه بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و مدیریت جهادکشاورزی شاهرود ، عملیات برداشت کلزای تولیدی کشاورزان منطقه مزج شاهرود و همچنین کلزای بذری رقم لیکورد در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود) توسط کمباین جاندیر ۹۵۵ مرکز انجام شد.

مهندس امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز و کارشناس مسئول فنی مهندسی در تشریح برداشت کلزا بیان نمود که در کنار مسائل زراعی (بویژه تاریخ و روش کاشت)،  اولین و مهم ترین دغدغه کشاورزان برای تولید کلزا، مسئله برداشت و ضایعات ریزش (ریزش کلزا، علاوه بر ضرر اقتصادی وارده بر کشاورز، موجب آلودگی مزرعه برای کشت محصول بعدی می شود)  می‌باشد، که موجب عدم توسعه کشت کلزا در استان سمنان می‌شود. وی افزود بیشتر کمباین‌های برداشت در استان سمنان مهاجر می‌باشند و با توجه به حساسیت کلزا نسبت به زمان برداشت، عدم دسترسی به کمباین برداشت در زمان بهینه، یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان جهت برداشت کلزا می‌باشد و کشاورزان تمایل چندانی به کاشت کلزا ندارند. مهندس امیدمهر افزود معرفی ارقام مناسب، تامین بذر در زمان مناسب، رعایت تاریخ کاشت، مبارزه با آفات و علف‌های هرز و نهایتا تجهیزکمباین‌های موردنیاز  با هد مخصوص برداشت کلزا از عوامل فنی مهم توسعه سطح زیرکشت کلزا و پذیرش آن توسط کشاورزان می‌باشند.  مهندس عابدینی اسفهلانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، حساسیت به سرما، عدم دسترسی به ماشین کاشت مناسب، آفات و علف‌های هرز مخصوص کلزا را نیز در عدم توسعه سطح زیرکشت کلزا  موثر دانست.

bigtheme