خانه / اخبار / شناسایی مقاومت کامل به سرمازدگی ارقام خارجی زردآلو در کلکسیون ذخایر ژنتیکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

شناسایی مقاومت کامل به سرمازدگی ارقام خارجی زردآلو در کلکسیون ذخایر ژنتیکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، دکتر احمد دزیانیان رئیس مرکز با اعلام این خبر گفت: خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره مهمترین عامل کاهش تولید زردآلو در کشور ، استان سمنان و منطقه شاهرود است که در اغلب سالها باغداران خسارت میلیاردی جبران ناپذیری متحمل میشوند. در سال جاری نیز سرمای منفی ۶ درجه سانتی گراد در ۱۶ فروردین در بسطام، خسارت بیش از ۹۰ درصدی را در بعضی باغات منجر شد.

دکتر علیرضا محمدی رئیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر مرکز در تشریح فعالیتهای پژوهشی و ترویجی این مرکز در تولید ارقام مقاوم به سرما گفت: در طی سنوات گذشته با جمع آوری ۱۴۶ ژنوتیپ از ارقام زردآلو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بسطام، مطالعات مربوط به سازگاری و به گزینی به اتمام رسیده است. در همین راستا و همزمان با معرفی ارقام تجاری و بازار پسند زردآلو،  معرفی و تولید ارقام متنوع زردآلو از جمله ارقام جهانگیری و نوری دیر رس از یافته های مهم این مرکز برای کاهش خسارت سرمازدگی زردآلو میباشد.  این در حالی است که ۴ رقم خارجی زردآلو (HK,SK,KF,GL) در برابر سرما مقاومت کامل داشته و ۱۰۰ درصد محصول خود را حفظ و تولید کردند. این ارقام حاصل یک پروژه تحقیقاتی است که از سال ۱۳۸۳ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) به منظور بررسی سازگاری ارقام خارجی زردآلو شروع شده است. این ارقام با وجود داشتن صفات مطلوب مقاومت به سرمای دیررس بهاره، خودباروری و تولید بالا و ظاهر مناسب لکن به دلیل پایین بودن درصد قند برای تازه خوری مناسب نبوده و لازم است از طریق پروژ‌ه‌های به‌نژادی کیفیت میوه را افزایش داد

دکتر محمد عابدینی عضو هیئت علمی و محقق به نژادی نباتات مرکز نیز در تشریح اهمیت و لزوم ادامه تحقیقات به نژادی زردآلو بمنظور معرفی ارقام بازار پسند مقاوم به سرمازدگی گفت : در طی دهه اخیر نیز  طرح پژوهشی در راستای تولید ارقام مقاوم به سرما در این مرکز تصویب و در دست اجرا می باشد که در صورت حمایت و تامین منابع مالی لازم، امکان معرفی رقم تجارتی مقاوم به سرما وجود دارد.