خانه / اخبار / حضور شایسته مرکز در دومین جشنواره بزرگ پژوهش و فناوری استان سمنان

حضور شایسته مرکز در دومین جشنواره بزرگ پژوهش و فناوری استان سمنان

به گزارش روابط عمومی مرکز، دومین جشنواره بزرگ پژوهش و فناوری استان سمنان از تاریخ ۱۴ آذر ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری استان سمنان واقع در شاهرود با حضور دانشگاهها و مراکز تحقیقات استانی،شرکت های فناور و سرمایه گذاران آغاز شد.در این جشنواره مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) با نمایش دستاوردها و اختراعات محققین خود حضوری فعال و شایسته دارد.این جشنواره تا ۱۷ آذر ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ ادامه دارد.

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%