خانه / اخبار / تولید کمپوست فرآوری شده از بقایای گیاهی در مرکز سمنان(شاهرود)

تولید کمپوست فرآوری شده از بقایای گیاهی در مرکز سمنان(شاهرود)

 به گزارش روابط عمومی مرکز، طرح تولید کمپوست فراوری شده از بقایای گیاهی موجود در مرکز در حال انجام است . نظارت بر فرآیند تولید توسط آقای مهندس تقی پور عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز انجام می گردد. لازم به ذکر است که کمپوست پسماندهای آلی تجزیه‌شده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند و کمپوست کردن عمل پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی یا زباله‌های شهری همچنین لجن فاضلاب است که تحت شرایط خاص و روش‌های گوناگون انجام می‌گیرد. این فرآیند به عنوان کهن‌ترین روش بازیافت شناخته شده است. مواد آلی موجود در توده مصرفی برای کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی‌هوازی به خاک سیاه و سفید غنی تبدیل می‌شوند که به عنوان کود در کشاورزی مصرف می‌شود. فرایند کمپوست به‌دست افراد با تجربه در خانه‌های مسکونی، زمین های کشاورزان، و به شکل صنعتی نیز انجام می‌شود. کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیکی میکرورگانیسم‌هایی است که تحت شرایط رطوبت و حرارت مناسب توانایی شکستن مولکول‌های درشت مواد آلی را دارا می‌باشند و با توجه به کاهش مواد آلی خاکهای کشاورزی استان و نقش کلیدی کمپوست در خاک و در بهره وری و افزایش عملکرد و جذب مواد غذایی توسط گیاه لازم است تولید و مصرف بقایای گیاهی حاصل از فعالیتهای کشاورزی طی فرآیند کمپوست مجددا به خاک منتقل و اضافه گردد.