خانه / اخبار / تولید نهال شناسه دار درختان میوه

تولید نهال شناسه دار درختان میوه

تولید نهال شناسه دار درختان میوه

با توجه به اهمیت نهال مرغوب و استاندارد برای احداث باغات میوه و با هدف استفاده بهینه از منابع آب و خاک کشور و ایجاد اطمینان خاطر برای احداث کنندگان باغات میوه تجاری محصولات مهم و استراتژیک باغی خصوصا در ارتباط با ارقام بومی و محلی رقابت پذیر با ارقام تجاری خارجی محصولات باغی، طرح شناسه دار کردن نهال درختان میوه با مشارکت تولیدکنندگان نهال در سراسر کشور و در بیش از ۵۰۰ نهالستان توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی پس از تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور اجرایی شده است. در سال جاری نیز این طرح با نظارت کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از مراحل انتخاب زمین، تهیه و تامین مواد پایه، پرورش پایه و پیوندک و در نهایت تایید نهایی نهال، تولید شده با رعایت استانداردهای ملی توسط تولیدکنندگان در حال اجرا می باشد. کارشناسان موسسه در عوامل مختلف بر پرورش نهال نظارت می نمایند و در نهایت نهال  های استاندارد تایید شده و برچسب شناسه خواهند گرفت. تولید کننده نهال با الصاق شناسه بر روی نهالهای استاندارد این اطمینان را به خریدار نهال خواهد داد که اولا نهال ارایه شده دارای ویژگی های خاصی بوده و ثانیا رقم آن مشخص است. بدیهی است در صورت بروز هرگونه مشکلی در ارتباط با کیفیت نهال فروخته شده از لحاظ اصالت رقم، یا عدم تایید استاندارد آن، خریدار می تواند با ارایه مدارک و مستندات کافی به همراه شناسه نهال برای پیگیری موضوع اقدام نماید.

در این بین مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود) در سال ۱۳۹۰ همچون سال های گذشته اقدام به تولید بیش از ۶۰ هزار نهال استاندارد و واجد شناسه نموده است. این نهال ها شامل ارقام مختلف درختان میوه زردآلو، هلو، شلیل، گلابی، گیلاس، آلبالو، سیب و انگور می باشد که از اول اسفند ماه سال جاری آماده توزیع طبق تعرفه های مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*