خانه / اخبار / تشکیل جلسه شورای محققین مرکز با موضوع نظام نوین ترویج کشاورزی

تشکیل جلسه شورای محققین مرکز با موضوع نظام نوین ترویج کشاورزی

شورای محققین مرکز با موضوع نظام نوین ترویج در سیزدهم آبان ماه سال جاری با حضور سرپرست ،معاونین،اعضای هیات علمی و سایر محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید.در این جلسه ، آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی نظام نوین ترویج کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرح نظام نوین ترویج کشاورزی ابتدا بصورت پایلوت در ۱۲ استان طی یک سال اجرایی شد و بر اساس بازخورد پایلوتها، نکات لازم در دستورالعمل ها اصلاح شد.این طرح مشتمل بریک آئین نامه و سه دستورالعمل اصلی و تعداد پنج دستورالعمل دیگر است، که به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش در واحدهای تولیدی، بهره گیری از ظرفیت بخش دولتی وغیردولتی درانجام امور اجرایی و عملیاتی ترویج، استقرار نظام مدیریت دانش در پهنه های تولیدی و افزایش کارآیی و اثربخشی مروجان مسئول پهنه ها در عرصه های تولیدی، بارویکرد مساله یابی و مبادله دانش و اطلاعات بین مراکز تولید کننده دانش و بهره برداران و دیگر ذینفعان بخش کشاورزی بر اساس نیازهای عرصه در کل کشور اجرا خواهد شد.