خانه / اخبار / تدریس محققین مرکز در کارگاه آموزشی تغذیه باغات پسته در دامغان

تدریس محققین مرکز در کارگاه آموزشی تغذیه باغات پسته در دامغان

به گزارش روابط عمومی مرکز ، کارگاه آموزشی “ تغذیه باغات پسته “با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، مرکز آموزش رسول اکرم دامغان، مدیریت جهاد کشاورزی دامغان و نظام صنفی و انجمن پسته شهرستان دامغان در۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز رسول اکرم دامغان برگزار گردید.

در این کارگاه که با حضور کارشناسان و بهره برداران برگزار شد، محققین مرکز آقایان دکتر حکم آبادی و دکتر اخیانی تدریس نمودند .