خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان با عنوان “آموزش فرآیند و اصول ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی” در مرکز سمنان (شاهرود)

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان با عنوان “آموزش فرآیند و اصول ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی” در مرکز سمنان (شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، دوره آموزش بهره برداران با عنوان” آموزش فرآیند و اصول ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی” در ۲۷ و ۲۸ دی ماه سال جاری با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با حضور ۵۰ نفر ازکارشناسان جهاد کشاورزی استان در محل مرکز برگزار شد. دکتر دزیانیان رئیس مرکز در افتتاحیه کارگاه، ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به شرکت کنندگان و مهمانان حاضر در گارگاه در خصوص اهمیت تاسیس صندوق های اعتبارات خرد و تشویق و ترغیب زنان روستایی به عنوان بخش مهم و موثر در اقتصاد خانواده در روستا تاکید نمودند. مدرس این دوره آقای مهندس رحیمی بودند.