خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی با عنوان شناسایی و مدیریت بیماریهای قارچی و باکتریایی نهالستان ها و درختان میوه در مرکز

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی با عنوان شناسایی و مدیریت بیماریهای قارچی و باکتریایی نهالستان ها و درختان میوه در مرکز

 به گزارش روابط عمومی مرکز ، کارگاه آموزشی ” شناسایی و مدیریت بیماریهای قارچی و باکتریایی نهالستان ها و درختان میوه   ویژه کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی شهرستان های سمنان، دامغان و شاهرود با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و اداره حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان سمنان در سوم و چهارم خرداد ماه سال جاری در بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز برگزار گردید. در این کارگاه خانم مهندس امتی عضو هیات علمی مرکز، مدرس بودند .


bigtheme