خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان “آموزش گلاب گیری به روش سنتی و صنعتی” در روستای میقان شاهرود

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان “آموزش گلاب گیری به روش سنتی و صنعتی” در روستای میقان شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زنان روستایی، کارگاه آموزشی با عنوان “آموزش گلاب گیری به روش سنتی و صنعتی” با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود در یکشنبه ۱۵ مرداد ماه سال جاری در روستای میقان شهرستان شاهرود انجام شد. تدریس این کارگاه توسط آقای دکتر باباخانزاده مدرس مرکز انجام شد.