خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان “عرق گیری و گلاب گیری” در قلعه نو خرقان شاهرود

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان “عرق گیری و گلاب گیری” در قلعه نو خرقان شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زنان روستایی، کارگاه آموزشی با عنوان ” عرق گیری و گلاب گیری ” با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود در ۴ شهریور ماه سال جاری در قلعه نو خرقان شهرستان شاهرود انجام شد. تدریس این کارگاه توسط آقای دکتر باباخانزاده مدرس مرکز انجام شد.