خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان “فرآوری گیاهان دارویی” در بخش مجن شاهرود

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان “فرآوری گیاهان دارویی” در بخش مجن شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زنان روستایی، کارگاه آموزشی با عنوان ” فرآوری گیاهان دارویی ” با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود در ۲۳ مرداد ماه سال جاری در بخش مجن شهرستان شاهرود انجام شد. تدریس این کارگاه توسط آقای دکتر باباخانزاده مدرس مرکز انجام شد.