خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بهره برداران با عنوان مدیریت بیماریها و تغذیه درختان میوه در منطقه مجن شهرستان شاهرود

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بهره برداران با عنوان مدیریت بیماریها و تغذیه درختان میوه در منطقه مجن شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز ، کارگاه آموزشی  مدیریت بیماریها و تغذیه درختان میوه با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود در اول خرداد ماه سال جاری در یکی از باغات منطقه مجن شهرستان شاهرود برگزار گردید. محققین مرکز آقای مهندس تقی پور و خانم مهندس امتی مدرس این دوره بودند و  توضیحاتی درخصوص شناسایی بیماریها و روشهای تلفیقی مدیریت بیماریها و تغذیه درختان میوه به جهت مقاومت در مقابل بیماریها و آفات ارائه نمودند و در ادامه باغداران سئوالات خود را مطرح و محققین پاسخ لازم را ارائه نمودند.