خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی،ترویجی هرس درختان پسته توسط مرکز سمنان(شاهرود)

برگزاری کارگاه آموزشی،ترویجی هرس درختان پسته توسط مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، کارگاه آموزشی، ترویجی هرس درختان پسته با همکاری بسیج جامعه مهندسین و با حضور کارشناسان و باغداران فعال مناطق پسته کاری شهرستان دامغان در تاریخ ۲۸ دی سال جاری در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی پسته دامغان برگزار شد. در این کارگاه مهندس مرتضوی، محقق مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) در مورد اصول هرس آموزش های لازم را ارائه نمودند و به پرسش های فراگیران پاسخ های لازم ارائه گردید.