خانه / اخبار / برگزاری همایش ملی گیاهان دارویی با مشارکت مرکز

برگزاری همایش ملی گیاهان دارویی با مشارکت مرکز

همایش ملی گیاهان دارویی با مشارکت مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود و حمایت پارک علم و فناوری استان سمنان و انجمن گیاهان دارویی کشور با حضور و سخنرانی کلیدی آقای دکتر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی کشور و آقای دکتر مظفریان پیشکسوت و محقق گیاهان دارویی کشور در تاریخ ۱۸ و ۱۹ اسفند سال جاری برگزار گردید. این همایش در محورهای متنوعی نظیر  تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی، توسعه آموزش‌های علمی – کاربردی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی،  گیاهان دارویی و دانش بومی و سلامت جامعه، توسعه تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ، فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی، توسعه تکنولوژی، استحصال و استخراج فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی، ترویج و توسعه  فن آوری و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه صادرات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ،مدیریت آفات و بیماریهای گیاهان دارویی، اصلاح الگوی تولید، بسته‌بندی و مصرف فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی،  شناسایی، پراکنش و بوم شناسی گیاهان دارویی، کشت، اصلاح و اهلی کردن گیاهان دارویی ، تاثیر عوامل مختلف بر عملکرد و رشد گیاهان دارویی و روشهای حفاظت  از عرصه های طبیعی و اکوتوریسم،  اشتغال و کارآفرینی گیاهان دارویی،  فرآوری و استخراج و شناسایی مواد موثره   فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید، شرکت کنندکان به ارائه مقاله به صورت سخنرانی و پوستر اقدام نمودند.در این همایش آقای دکتر احمد دزیانیان عضو هیات علمی مرکز در پانل مقالات، آقای مهندس شهرام طاهری مدرس مرکز با ارائه دو مقاله و آقایان مهندس سید علیرضاحسینی و مهندس علی اصغرحجی محققین مرکز با ارائه دو مقاله حضوری فعال داشتند.