خانه / اخبار / برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان ” گیاهان دارویی ” در روستاهای شهرستان شاهرود

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان ” گیاهان دارویی ” در روستاهای شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز ، کارگاه های آموزشی ویژه زنان روستایی با عنوان ” گیاهان دارویی ” توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) در اسفند ماه سال جاری در روستاهای شهرستان شاهرود برگزار گردید.

در این کارگاه ها که با حضور زنان روستایی در روستاهای مجن، مزج، جیلان، نام نیک، نردین و خیج برگزار شد، مدرس مرکز آقای دکتر باباخانزاده تدریس نمودند. این کارگاه ها با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود برگزار گردید.