خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی کارکنان با عنوان ” اصول کشاورزی حفاظتی ” در مرکز

برگزاری کارگاه آموزشی کارکنان با عنوان ” اصول کشاورزی حفاظتی ” در مرکز