خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی جهت مدد جویان کمیته امداد با عنوان ” احداث نخلستان و آشنایی با مسائل بهداشتی و بسته بندی خرما ” در روستاهای شاهرود

برگزاری کارگاه آموزشی جهت مدد جویان کمیته امداد با عنوان ” احداث نخلستان و آشنایی با مسائل بهداشتی و بسته بندی خرما ” در روستاهای شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)  ، کارگاه آموزشی “ احداث نخلستان و آشنایی با مسائل بهداشتی و بسته بندی خرما ” جهت مدد جویان کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهرود در ۱۸و ۱۹ اسفند ماه سال جاری در روستاهای سطوه و طرود شهرستان شاهرود برگزار گردید.

این کارگاه که بر اساس تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی برنامه ریزی گردیده بود با حضور ۳۰ نفر نفر از مدد جویان و با تدریس مدرس مرکز آقای دکتر حسن آبادی و عضو هیات علمی مرکز آقای دکتر ضیاءالحق برگزار گردید.