خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی کاهش افت کمباینی غلات در مرکز

برگزاری کارگاه آموزشی کاهش افت کمباینی غلات در مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز، به منظور افزایش اطلاعات کارشناسان ناظر برداشت غلات، کارگاه آموزشی کاهش افت کمباینی غلات در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال جاری با همکاری مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شاهرود، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)  برگزار شد. در این کارگاه آقای مهندس امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تدریس نمودند.

مهندس امید مهر در این کارگاه ضمن تشریح قسمت‌های مختلف کمباین و نقش عملکرد هر کدام از اجزای کمباین در میزان افت کمباینی گندم، بیشترین افت گندم در شهرستان شاهرود را مربوط به هد کمباین (افت کمی)  و الواتور برگشت دانه (افت کیفی شامل شکستگی و پودر شدن دانه) دانست.

این محقق مرکز افزود،  واحد کوبنده، قلب هر کمباین محسوب می‌شود و حدود ۹۰-۶۰ در صد جداسازی دانه در این قسمت انجام می‌شود و عملکرد واحد کوبنده بر تمام عملیات بعد از کوبیدن (جداسازی و تمیزکردن) موثر است و چنانچه تنظیمات مربوط به واحد کوبنده (دور کوبنده و فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده) بطور صحیح انجام نشود، افت کمی و یا کیفی محصول خیلی بیشتر از حد استاندارد و قابل قبول خواهد بود. سرعت پیشروی کمباین نیز بایستی متناسب با میزان تراکم محصول در مزرعه باشد، در سرعت زیاد به دلیل بیش‌باری زیاد در واحدهای کوبنده و تمیزکننده و جداسازی، ریزش گندم بیشتر می‌شود.

وی رعایت سایر عوامل (کاهش نهرهای آبیاری و تسطیح آنها قبل از برداشت، نظارت بر برداشت (بالابردن آگاهی کشاورزان و ناظران)، حضور موثر کشاورز در سر مزرعه هنگام برداشت و جدیت و بالابردن دانش فنی ناظران گندم جهت انجام وظیفه نظارت را از عوامل موثر در کاهش افت گندم در مرحله برداشت دانست.