خانه / اخبار / برگزاری سخنرانی علمی در مرکز با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی شاهوار

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی شاهوار

به گزارش روابط عمومی مرکز، سخنرانی علمی با عنوان” بررسی تغییرات  اقلیمی استان سمنان در نیم قرن اخیر” توسط دکتر سیدحسن موسوی­فضل عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) در ۲۶ تیر ماه سال جاری در جمع کارشناسان، اعضای هیات علمی، نمایندگان خانه کشاورز و کشاورزان پیشرو در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) برگزار شد.

در این جلسه دکتر موسوی­فضل نتایج پژوهش “تغییرات  اقلیمی استان سمنان در نیم قرن اخیر” را ارائه نمودند. در این پژوهش داده های هواشناسی ۵۰ ساله در ۵ ایستگاه هواشناسی استان با روش من –کندال تجزیه و تحلیل آماری و ارائه شد. بر اساس نتایج این تحقیق دراستان سمنان تغییر اقلیم رخ نداده است اما در برخی سال ها جهش های ناگهانی اتفاق افتاده و متوسط میانگین پارامترهای اقلیمی تغییر کرده است و میانگین بارندگی در کلیه مناطق استان کاهش، متوسط درجه حرارت سالیانه، درجه حرارت حداکثر، درجه حرارت حداقل، متوسط سرعت باد در کلیه مناطق استان افزایش یافته و رطوبت نسبی در استان کاهش یافته است.

دکتر موسوی فضل راهکارهای مقابله با پدیده تغییر و نوسانات اقلیمی را نیازمند اقدامات بین المللی، کشوری و محلی عنوان کردند و کند شدن روند تغییرات اقلیمی را مشروط به همبستگی جهانی برای پایش وضعیت موجود (شناسایی و کنترل عوامل انتشارگازهای گلخانه ای) و نیز پیش بینی و هشدار به موقع، اطلاع رسانی و آموزش به بخش های کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی برای آمادگی و سازگاری با شرایط سخت آینده دانستند.