خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزش کارکنان با عنوان ماشین های برداشت دانه های روغنی و ماشین های روغن کشی در مرکز

برگزاری دوره آموزش کارکنان با عنوان ماشین های برداشت دانه های روغنی و ماشین های روغن کشی در مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز دوره آموزش کارکنان با عنوان ماشین های برداشت دانه های روغنی و ماشین های روغن کشی در  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) با حضور ۲۲ نفر از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود، دامغان و میامی برگزار گردید . این دوره در تاریخهای۲،۸و۹ دی ماه سال جاری به مدت سه روز توسط آقای مهندس امید مهر، محقق و مدرس مرکز برگزار گردید.

%image_alt%
%image_alt%